x

Heritage of the Earth

Afiş
1
Galeri
Ampulla, Pişmiş toprak, Erken Bizans dönemi, M.S. 5-7. yy
Aryballos, Pişmiş toprak, Arkaik dönem, 7-6.yy
Gümüş Buhurdan, Akhamenid dönem, M.Ö. 6-5.yy
İp delikli çömlek, Pişmiş toprak, Neolitik dönem, M.Ö. 7500 – 5500
Kurşun Tamirli Tabak, Pişmiş toprak, Roma dönemi, M.S. 1-3. yy
Lebes Gamikos (Kutsal Düğün Kabı), Pişmiş toprak, Klasik dönem, M.Ö. 4.yy
Sarkaç Haç, Gümüş Üzeri Altın Yaldızlı, Bizans dönemi, M.S. 11-12. yy
Sırsız Matara, Pişmiş toprak, Selçuklu dönemi M.S. 13. yüzyıl
Yağ güğümü, Bronz, Roma Dönemi, M.S. 1. yüzyıl